Obvestila

Spoštovani starši devetošolcev!

Posredujemo Vam brošuro Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje, ki jo je izdal Zavod za zaposlovanje.

Nahajate se: ZačetekŠolaŠolska prehranaDietna prehrana- šola

Dietna prehrana otrok

Za učenca, ki potrebuje dietno prehrano, se šola prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega učenca posebej.

Starši so dožni vsako spremembo diete sproti javljati razredniku in ali vodji prehrane. V primeru izločitvenih diet pa prosimo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje.

Dolžnosti staršev:

-          starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v šolo (približno mesec pred vstopom)

-          za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo

-          pisno javljati spremembe v izvajanju diete razredniku ali vodji prehrane

-          starši javijo odsotnost učenca z dietno prehrano razredniku ter dosledno javijo odsotnost učenca z dieto.

 

 Ravnatelj: Iztok Hrastar, prf. RP

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava 136/a, 2252 Dornava
tel.: +386 2 754 00 60, fax.:+386 2 754 00 60, mob.;031 741 330
Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 051 633 824
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates