Obvestila

Papir zbiramo za 1.VIO!
Nahajate se: ZačetekVrtecObogatitveni programi, celoletni projekti...

Obogatitveni programi, celoletni projekti...

 

Obogatitveni programi so del kurikula. Obogatitvene programe bodo tudi v letošnjem letu izvajale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

 

PEVSKI ZBOR: Karmen Ciglar in Janja Kokol

Namen in cilj obogatitvene dejavnosti je, da se otroci ob glasbi sprostijo in da jim glasba postane rutinska vsakodnevna dejavnost. Zraven spoznavanja novih pesmic, bomo letošnje leto posvetili tudi spoznavanju in igranju na različne instrumente ter ob petju vključiti tudi ples in gibanje. Sodelovali bomo na raznih prireditvah ob raznih praznikih in drugih priložnostih (v okvirju šolskih prireditev in tudi izven), v kolikor bomo vabljeni. Ravno tako bomo z veseljem sodelovali na raznih prireditvah na občinski ravni, z veseljem se bomo odzvali tudi raznim povabilom izven meja naše občine.

 

PLEŠEM, RAJAM, SE IGRAM: Nataša Janžekovič in Janja Čuš Kodrič

 Dejavnost se bo izvajala v skupinah Pikapolonice in Lunice, ob četrtkih v skupini  Pikapolonice in ob petkih v skupini Lunice.

Z otroci bomo spoznali kulturno dejavnost – folklore, si ogledali nastop folkloristov. Igrali se bomo različne rajalne igre, različne izštevanke, peli in plesali ob različnih zvokih folklorne glasbe, ki je primerna za otroke te starosti.

 

 VARNO S SONCEM:  nosilka Bronja Forstnerič

 

Osnovni namen programa Varno s soncem:

 • otroke in njihove starše spodbuditi k zavedanju o nevarnosti delovanja sončnih žarkov
 • vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki,
 • otroke in njihove starše spodbuditi k doslednemu upoštevanju in izvajanju zaščitnih ukrepov ob izpostavljenosti delovanju sončnim žarkom,
 • vplivati na spremenjen odnos do izpostavljanja sončnim žarkom v celotni populaciji

  

MALI SONČEK: koordinatorica Olga Ivančič

Namen projekta Mali sonček je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu. Poudarek je na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

 Cilji:

 • pri otrocih spodbuditi željo, navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih skupinah
 • obogatiti gibalne dejavnosti
 • izvajati gibanje na prostem
 • spodbuditi starše k sodelovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa

 

Naloge, ki jih je potrebno opraviti so določene glede na starostno stopnjo otrok.

V skupini Bibe in Balončki projekt poteka v prilagojeni obliki.

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi.

 

PROJEKT ŽIVIM ZDRAVO: nosilka KARMEN CIGLAR

S projektom želimo kompleksno ozavestiti in aktivno opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. Projekt se deli na tri podprojekte:

 • Zdrava prehrana
 • Šport
 • Higiena

V kontekstu navedenih tematik bodo razne delavnice. Ob zaključku bo tudi naslednje šolsko leto organiziran zaključni dogodek – Festival Sobivanja. Ta bo na sporedu v petek, 24. maja 2019. V sklopu Festivala Sobivanja bodo izpeljali športna tekmovanja, promovirali športne aktivnosti, društva, zdravo prehrano in recepte, zdrav način življenja, priprave hrane, …

 

VRTEC SE PREDSTAVI SKOZI LETNE ČASE- koordinatorici Nataša Šterman in Sandra Sorčič

Razstava izdelkov v maju v prostoru Občine Dornava.

 

Natečaj SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO: koordinator Janja Čuš Kodrič

Cilji:

- želimo vzpodbuditi socialni odnos, ki je v kriznih časih močno zapostavljena

- otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu

- razvijamo čut za razvoj medsebojnih odnosov.

 

 

IGRAJ SE Z MENOJ: koordinatorica Nina Medved

Osnovni namen projekta:

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati dobiti vpogled v širšo družbo. S projektom »Igraj se z menoj« želimo v vrtec privabit otroke, ki vrtca sicer ne obiskujejo. Otrokom želimo približati življenje v vrtcu, njegovo vsakdanjo rutino, rituale, dogodke in dnevni red, ki otrokom omogoča občutek pripadnosti in prijetno vzdušje.

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava 136/a, 2252 Dornava
tel.: +386 2 754 00 60, fax.:+386 2 754 00 60, mob.;031 741 330
Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 051 633 824
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates