Obvestila

papir 9 1
Nahajate se: ZačetekVrtecPrehranaDietna prehrana- vrtec

Dietna prehrana otrok

Za otroka, ki potrebuje dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej.

Starši so dožni vsako spremembo diete sproti javljati vzgojiteljici in ali vodji prehrane. V primeru izločitvenih diet pa prosimo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje.

Dolžnosti staršev:

-          starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v vrtec (približno mesec pred vstopom)

-          za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo

-          pisno javljati spremembe v izvajanju diete vzgojiteljici ali vodji prehrane

-          starši javijo odsotnost otroka z dietno prehrano vzgojiteljici ter dosledno javijo odsotnost otroka z dieto.

 

Ravnatelj: Iztok Hrastar, pof. RP

Aktualno

safe

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava 136/a, 2252 Dornava
tel.: +386 2 754 00 60, fax.:+386 2 754 00 60, mob.;031 741 330
Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 051 633 824
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates