Obvestila

Spoštovani starši devetošolcev!
Na povezavi je vsebina objavljenega razpisa za DEFICITARNE poklice.
Nahajate se: ZačetekVrtecProjekt Zdravje v vrtcu

PROJEKT

ZDRAVJE V VRTCU

NAMEN IN POSLANSTVO PROJEKTA

Namen projekta je razvijanje in okrepitev vrtca, za oblikovanje takšnega okolja, ki bo dobro vplival na počutje in zdravje otrok, vključenih v vrtec. Osredotočeno je zdravje otrok v vrtcu, za zdravo bodočo populacijo. Cilj je predvsem oblikovanje takšnega vrtčevskega okolja, ki bo dobro skrbelo za počutje in zdravje otrok ter strmenje k zmanjševanju nastanka številnih nalezljivih boleznih in raznih poškodb.

PROGRAMSKI CILJI PROJEKTA

Oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in

Delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 

KLJUČNE NALOGE PROJEKTA

Ključne naloge projekta so preprečevanje nastanka in širjenja kronično nenalezljivih bolezni, nalezljivih bolezni, nastanka poškodb ter raznih zastrupitev.

Kronično nenalezljive bolezni, ki vplivajo na počutje v družbi:

Nezdrava prehrana.

Telesna nedejavnost.

Kajenje.

Duševno in čustveno stanje.

Medosebni odnosi.

Razvijanje pozitivne samopodobe.

Nasilje v družbi in družini.

Odnos do škodljivih razvad.

Poškodbe in zastrupitve:

Zagotavljanje varnega fizičnega okolja.

Vzgoja za varno vedenje.

Nalezljive bolezni:

Navajanje na dobre higienske navade.

Pozornost in preprečevanje prenosa infekcij.

Promocija cepilnih programov.

Projekt se  izvaja skozi celo šolsko leto, saj želimo nuditi otrokom varno in zdravo okolje v vseh letnih časih TER VSAK TRENUTEK DNEVA!

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017:

Izlet: hoja do živalskega vrta.

Lov za skritim zakladom: orientacijski pohod.

Obisk zobne asistentke Helene: pravljica in individualno umivanje zob.

Izlet v Moškanjce: pohod do letališča, ogled padalcev in vožnja z vlakcem.

Pohod v različne smeri: hoja do živalskega vrta pri Slodnjaku.

Čistilna akcija: čiščenje okolice vrtca.

Skrbimo za čisto okolje: spoznavanje pomena varčevanja z vodo, elektriko, ločevanje odpadkov.

Medeni zajtrk: spoznavanje in navajanje na zdravo prehrano.

Projekt varno s soncem: učenje otrok o namenu in pravilni uporabi zaščitih sredstev pred soncem, navajanje na omejeno gibanje na prostem v poletih mesecih.

Film: Dobili bomo dojenčka: predstavitev in spoznavanje nastanka človeka.

Film: Ostal bom zdrav: predstavitev pomena biti in ostati zdrav.

Film: Čiste roke za zdrave otroke: predstavitev pomena in demonstracija pravilnega umivanja rok.

Obisk medicinske sestre: učenje in navajanje na pravilno umivanje rok.

Izdelava zdravih napitkov: samostojno pripravljanje zdravih sadnih in zelenjavnih napitkov.

Vadbene ure v šolski telovadnici.

 

Vodja projekta

KARMEN CIGLAR

Poročilo o izvajanju projekta Zdravje v vrtcu

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava 136/a, 2252 Dornava
tel.: +386 2 754 00 60, fax.:+386 2 754 00 60, mob.;031 741 330
Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 051 633 824
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates