UČENJE NA DOMU

You are here: ZačetekDejavnostiInteresne dejavnosti

V šolskem letu 2016/2017 bomo nekatere cilje bomo uresničevali z aktivnim vključevanjem učencev v interesne dejavnosti in druge dejavnosti šole. Interesne dejavnosti so izbrane na podlagi interesa učencev, staršev, učiteljev in drugih dejavnikov družbenega okolja, v katerem šola deluje.Ker pri vseh dejavnostih sami ne moremo prevzeti mentorstva, bomo k sodelovanju povabili zunanje sodelavce. Interesno dejavnost strokovno usmerja in vodi mentor, oblikujejo pa jo učenci v skladu s svojimi sposobnostmi in tako uresničujejo eno temeljnih značilnosti dela učencev v interesnih skupnostih in drugih dejavnostih –samostojno sprejemajo odgovornost za načrt, izvedbo in vrednotenje dela. Tako bomo skrbeli za njihovo osebnostno rast in za oblikovanje pozitivnih osebnostnih lastnosti.

  PREGLEDNICA INTERESNIH DEJAVNOSTI

Dejavnost

Mentor

 

1.– 4. razred

Folklora

Darinka ŽNIDARIČ

 

OPZ

Metka ZAGORŠEK

 

Glasbene urice

Metka ZAGORŠEK

 

Pravljični krožek

Suzana CMREKAR

 

Naravoslovni krožek

Zlatka ZELENIK

 

5.–9. Razred

Vezenje

Suzana CMREKAR

 

Proizvodno-tehnični krožek

Branko HORVAT

 

Prometni krožek

Aleš Velikonja

 

Matematika

Marta ŠILAK

 

MPZ

Metka ZAGORŠEK

 

Bralna značka

Valerija LENART (od 1. do 9. razreda)

 

Čebelarski krožek

Slavica GOLOB (od 3. do 9. razreda)

 

Digitalna fotografija

Zlatka PRELOG

 

Planinski krožek

Suzana KOKOL SKAZA

 

Dramski krožek - PROJEKT

Nataša ROPIČ

 

Umetnost

Zlatka Prelog (od 4. do 6. razreda)

 

Družboslovni krožek

Aleš MARĐETKO

 

Vesela šola

Nada MLINARIČ GREGOREC

 


!

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/a, 2252 Dornava

Telefon: +386 2 754 00 60,

Mobilni telefon: 031 741 330 

Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 031 741 330
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates