UČENJE NA DOMU

You are here: ZačetekŠolaTemeljne usmeritve

Temeljne usmeritve

TEMELJNE USMERITVE

Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava je prostor, kjer se srečujejo temeljne potrebe posameznika: svoboda, ustvarjalnost, neomejena radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Šola naj bo varen in prijazen prostor za vse učence in zaposlene v šoli, zato je potrebno gojiti kulturo dialoga, strpnosti in sodelovanja.

 

Sledili bomo enotnim, jasnim in notranje sprejetim ciljem šole.

 

 

Temeljne usmeritve, ki smo si jih zastavili v lanskem šolskem letu, bomo v prihajajočem šolskem letu nadaljevali in jih nadgrajevali. V šolsko leto 2019/20 stopamo z novim izzivom: manj delovnih zvezkov…

 

Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/0, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13) določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v LDN le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/a, 2252 Dornava

Telefon: +386 2 754 00 60,

Mobilni telefon: 031 741 330 

Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 031 741 330
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates