CENE PROGRAMOV JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA DORNAVA
VRTEC:

– 1. starostno obdobje: 548,61 €
– kombinirani oddelek:  410,92€
– 2. starostno obdobje:  381,08 €