2022/2023

To leto smo že 3. leto zapored izvedli celoletni projekt Simbioze.

Učenci prostovoljci, od 5. do 9. razreda, so sodelovali med seboj ter z društvom gospodinj Dornave in z otroci vrtca.

V šoli so izdelovali nakit, pekli piškote in palačinke, si pomagali pri domačih nalogah v podaljšanem bivanju, se podali na sprehod ter se igrali družabnih iger.

V vrtcu so peli in se igrali v kotičkih.

Učenci so s sodelovanjem izven pouka bili zadovoljni, saj je drugačna oblika dela v šoli prinesla veliko sprostitve in kreativnosti vsem. Poleg tega se je ustvarilo tudi precej prijetnih spominov.

SIMBIOZA SKUPNOST je mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

Projekt Simbioza Skupnost je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014-2020), ki je v mrežo vključeval osnovne in srednje šole.

Simbioza med generacijami – sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in partnerskega odnosa med generacijami – je ključen gradnik trajnostnega družbenega razvoja, ki ga ne smemo in ne moremo več prepuščati naključju. Razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti ne le v ekonomskem smislu pač pa predvsem v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot.