OBOGATITVENA DEJAVNOST – ZBORČEK

Namen je, da se otroci ob glasbi sprostijo, da jim glasba postane rutinska vsakodnevna dejavnost. Zraven spoznavanja novih pesmic, pa bomo letošnje leto posvetili tudi spoznavanju in igranju na različne instrumente. Ob učenju novih pesmic bova vključile tudi gibanje in ples. Sodelovali bomo na raznih prireditvah ob raznih praznikih in drugih priložnostih (v okvirju šolskih prireditev in tudi izven), v kolikor bomo vabljeni. Ravno tako bomo z veseljem sodelovali na raznih prireditvah na občinski ravni, z veseljem se bomo odzvali tudi raznim povabilom izven meja naše občine.

Ta dejavnost bo potekala med obratovalnem času vrtca in sicer vsak teden 30 minut. V primeru priprav na nastope, pa tudi večkrat v tednu.

DAN STRPNOSTI 16. 11. 2022 – koordinator KARMEN CIGLAR

Namen projekta je promocija mednarodnega dneva strpnosti ter ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter hkrati spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

 Cilj projekta pa jim je dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo problematiko nestrpnosti in spoznajo pomen strpnosti. Mednarodni dan strpnosti je namreč priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo univerzalen pomen strpnosti in destruktivne posledice nestrpnosti ter še bolj odločno stopimo v zavzemanje za strpne odnose, skozi to pa v celovito uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. S tem lahko skupno pripomoremo k ustvarjanju še bolj strpne družbe, ki temelji na miroljubnem napredku in medsebojnem spoštovanju

 

 

PROJEKT ŽIVIM ZDRAVO: nosilka KARMEN CIGLAR

S projektom želimo kompleksno ozavestiti in aktivno opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja. Projekt se deli na tri podprojekte:

– Zdrava prehrana .

– Šport.

 – Higiena .

V kontekstu navedenih tematik bodo razne delavnice. Ob zaključku bo tudi naslednje šolsko leto organiziran zaključni dogodek – Festival Sobivanja. V sklopu Festivala Sobivanja bodo izpeljali športna tekmovanja, promovirali športne aktivnosti, društva, zdravo prehrano in recepte, zdrav način življenja, priprave hrane, …

 

PROJEKT VARNO S SONCEM –  nosilka Bronja Forstnerič

Osnovni namen programa je:

 • otroke in preko njih tudi njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov
 • vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
 • spoznavanje zdravega in varnega načina življenja

Projekt se bo izvajal  od 28. 5. do 31 .8. 2023.

PROJEKT TURIZEM IN VRTEC – koordinatorica KARMEN CIGLAR

Pridružili se bomo vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM.

Ker sta šport in rekreacija pomemben segment turističnega sektorja se lahko pri izvajanju projekta osredotočimo na izboljšanje prepoznavnosti destinacije skozi športne aktivnosti namenjene razvoju mladinskega turizma.

Zmožnosti za izvajanje športnega turizma v Sloveniji so velike in sem spadajo:

 • GORE (planinarjenje, pohodništvo, alpinizem, prosto plezanje, smučanje, gorsko kolesarjenje, padalstvo, zmajarstvo in lov), ·

REKE (soteskanje, raftanje, kanuistika, kajakaštvo, splavarjenje in ribištvo),

 • JEZERA (deskanje, čolnarjenje, plavanje in ribištvo),
 • KRAŠKI SVET (raziskovanje, jamarstvo in popotništvo),
 • MORJE (vrsta vodnih športov),
 • ZELENI ŠPORT (golf, tenis, kolesarstvo, balonarstvo, letalstvo, lov in jahanje).

OBOGATITVENA DEJAVNOST JOGA ZA OTROKE – IZVAJALKA JANJA ŠUMAN

Joga za otroke je zabavna oblika vadbe, kjer skozi zgodbe in igre otroci spoznavajo osnove joge, jogijske položaje in izboljšujejo zavedanje telesa in umirjajo duha.

Joga za otroke pozitivno vpliva na telesni, čustveni in duševni razvoj.

Pozitivni učinki: izboljša gibljivost, motoriko, krepi moč celega telesa, izboljša cirkulacija, krepi imunski sistem, sprošča, izboljša spanec in prebavo, …

Je vadba pri kateri vključujemo razne tehnike za sproščanje in čuječnost. Z vadbo joge se bodo otroci naučili kako se sprostiti in v kasnejši dobi življenja se bodo lažje spopadali s stresnimi situacijami, hkrati pa se pri tem dobro razgibajo in krepijo telo.

PROJEKT PASAVČEK – koordinator JANJA ŠUMAN

Projekt Pasavček se izvaja v Sloveniji že od leta 2005, najprej kot mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo 14 evropskih držav, finančno ga je podprla tudi Evropska Unija.

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo.

Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Osnovna tema: varna vožnja otrok v avtomobilu in uporaba varnostnih sedežev in varnostnih pasov.

PROJEKT EKO KARTICA – koordinator JANJA ŠUMAN

V Sobivanju so pripravili projekt Eko kartica. S tem projektom želijo s pomočjo partnerjev spodbuditi zanimanje in obisk slovenskih krajev in ponudnikov turističnih storitev s strani otrok in družin.

Cilji: otrokom in družinam omogočiti aktivno, cenovno dostopnejše preživljanje prostega časa.

PROJEKT MALI SONČEK – koordinator NINA MEDVED

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi. Naloge, ki jih je potrebno opraviti so določene glede na starostno stopnjo otrok. V skupini Bibe in Balončki projekt poteka v prilagojeni obliki

Cilji:

– pri otrocih spodbuditi željo, navado po športnem udejstvovanju v vseh starostnih skupinah

– obogatiti gibalne dejavnosti

– izvajati gibanje na prostem

– spodbuditi starše k sodelovanju in aktivnemu preživljanju prostega časa

PROJEKT SIMBIOZA SKUPNOSTI – koordinator – NINA MEDVED

Simbioza SKUPNOST v lokalnem okolju povezuje vse zainteresirane organizacije (vrtci, zavodi in društva) v duhu prostovoljstva, vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja. V projektu je potrebno izvesti  medgeneracijske aktivnosti, ki pa so lahko poljubne narave – od kuharskega tečaja z babicami in dedki, do pripovedovanja starih zgodb, preko izvajanja športnih iger ali učenja ročnih spretnosti. Izvedli bomo tudi simbiozo giba, ki bo potekala v mesecu maju. Vse dejavnosti bodo prilagojene glede na priporočila NJZ.

 

PROJEKT 365 DNI TELOVADIMO VSI – koodinatro NINA MEDVED

Njegov cilj je, da bo vsebina projekta pripomogla k izboljšanju gibalnih aktivnosti  otrok. Projekt se bo izvajal celotno šolsko leto, v vseh skupinah, prilagojen otrokovim zmožnostim. V sklopu projekta dobimo kratke video posnetke s sklopi pravilno izvedenih vaj, ki pa jih izvajajo starejši učenci osnovnih šol. Naučili se bomo tudi njihovo himno in nekaj o pomenu zdrave prehrane za naše zdravje.

PROJEKT VARNO V VRTEC IN ŠOLO: koordinator Janja Čuš Kodrič

Organizator projekta je društvo Sobivanje. Projekt podpira tudi Agencija za varnost prometa. Projekt »Varno v vrtec in šolo  je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte različnih področij trajnostnega razvoja.

Namen projekta je otroke vzpodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o varnosti na poti v vrtec ter okolici otroških igrišč. In dajati velik poudarek varni poti otrok v vrtec.

Zasnovan je kot  natečaj, v sklopu katerega je naloga otrok v vrtcih predstaviti okolico vrtca in izraziti svoje poznavanje varnosti v prometu. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo deležni tudi delavnice v vrtcu o prometni varnosti. Vsa prejeta dela, bodo tudi objavili na FB strani društva.

Vključeni bodo otroci iz  skupine Pikapolonice, Sončki , Balončki in Zajčki.

Okviren termin izpeljave: 1.del: september 2022 do konec novembra 2022.

                                          2.del: od začetka aprila 2023 do junija 2023.

 

PROJEKT PUNČKA IZ CUNJ Z DNEVNIKOM: koordinator Janja Čuš Kodrič

Projekt  poteka v okviru UNICEFA.  Temeljni namen projekta je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok v državah v razvoju proti šestim nalezljivim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus). Projekt ima torej dobrodelno noto, saj z njim pomagamo otrokom, ki živijo v državah v razvoju.

Cilj:

 • preko tega projekta našim najmlajšim posredujemo področje človekovih, otrokovih pravic, solidarnosti, revščine itd…
 • krepimo otrokovo srčnost in humanost, ga naučimo sprejemati drugačnost, pomagati ljudem v stiski

 

Vključene bodo naslednje skupine: Pikapolonice, Sončki, Balončki, Bibe

Termin izvajanja projekta: vso šolsko leto

 

OBOGATITVENA DEJVNOST: Plesne urice (izvajalki: Janja Čuš Kodrič, Nataša Janžekovič)

Pri  plesnih uricah želiva otroke seznaniti s tem, da je tudi ples gibanje. Želiva jim približati različne vrste plesa (otroški plesi, folkloro, moderni ples).

Namen plesnih uric je spoznavanje, uživanje in sproščanje ob plesnih dejavnostih.

Vključeni bodo vsi predšolski otroci.

Plesne uricase bodo izvajale  od meseca oktobra 2022 do meseca junija 2023, vsak 2. in 4. petek v mesecu.

 

PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA (koordinator: Janja Čuš Kodrič)

Projekt je namenjen otrokom starim od 4 do 10 let. Z njim bomo popestrili naše dejavnosti v vrtcu. Spoznavali bomo odlične zgodbe. Izpolnjevali bomo tudi Ustvarjalnike z zanimivimi nalogami na teme prebranih knjig. Trudili se bomo oblikovati naj bralni kotiček. Tekom projekta bo organiziran tudi likovno-literarni natečaj, v katerega bomo se prav tako priključili.

Ustvarili bomo  bralni vlakec.

Cilji:

 • spoznavanje lastnih čustev, čustev drugih
 • učenje razumevanja, sprejemanja družbenih načel in odnosov
 • razvijanje razmišljanja, pomnjenja, sklepanja

Vključene skupine: Pikapolonice in Sončki

Termin izvajanja: vso šolsko leto 2022/2023

 

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO ( koordinator Bernarda Cigula )

 Pripravili so ga v društvu SOBIVANJE. Z natečajem želimo pri otrocih vzbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je še posebej v sedanjih kriznih časih močno zapostavljena. Otroke bomo spodbujali k pogovoru in dejavnostim o prijateljstvu ter tako pripomogli da si razvijejo čut za pomen medsebojnih odnosov.

Vključene vse skupine vrtca.

Termin od januarja 2023 do maja 2023

 

PROJEKT »TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI«: koordinator SANDRA SORČIČ

Projekt so pripravili v društvu Sobivanje, v sodelovanju z Zavodom ORELI, pri katerem je v ospredju pomen medgeneracijskega sodelovanja. V letošnjem šolskem letu 2022/2023 je predviden kreativni natečaj, v kolikor bodo sredstva dopuščala, bodo izpeljali tudi izobraževalne delavnice.

V sklopu kreativnega natečaja nas bo zanimalo:

 • Odnos otrok do starejših;
 • Kaj se lahko otroci naučijo od starejših in kaj starejši od otrok?
 • Krepitev vezi med otroci in starejšimi;
 • Odnos do okolja in narave

S projektom želimo poudariti pomen vrednot pri otrocih.

Cilj projekta je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe.

Vključeni bodo otroci iz vseh skupin vrtca

Okviren termin izpeljave: november 2022 do januarja 2023.