Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni način življenja. Šola in starši s svojim zgledom in prometno vzgojo oblikujemo varne udeležence v prometu. Učence prvi šolski dan seznanimo z varnimi potmi v šolo, z nevarnostmi v prometu in kako se jim izognemo. Varna pot v šolo ni nujno najkrajša. Izbirajo naj med varnimi potmi, čeprav so malo daljše. Za večjo varnost prvošolci nosijo dobro vidne rumene rutice. Učenci kolesarji obvezno uporabljajo čelade.

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v prometu samostojno sodelovati šele, ko so se starši oziroma skrbniki prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnost v prometu ter da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom.

Na poti v prvi razred osnovne šole ter domov morajo imeti učenci spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko tudi otrok med 10. in 14. letom starosti, če to dovolijo učenčevi starši.