Dietna prehrana otrok

Dokumenti:

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

POTRDILO O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI

POTRDILO O UKINITVI DIETE

Za otroka, ki potrebuje dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej.

Starši so dožni vsako spremembo diete sproti javljati vzgojiteljici in ali vodji prehrane. V primeru izločitvenih diet pa prosimo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje.

Dolžnosti staršev:

–          starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v vrtec (približno mesec pred vstopom)

–   –     pisno javljati spremembe v izvajanju diete vzgojiteljici ali vodji prehrane

–          starši javijo odsotnost otroka z dietno prehrano vzgojiteljici ter dosledno javijo odsotnost otroka z dieto vzgojiteljici ali poslovni sekretarki.

Ravnatelj: Iztok Hrastar, prof. RP