UČENJE NA DOMU

Nahajate se: ZačetekŠolaKnjižnica

Knjižnica

 je osrednji komunikacijski prostor šole. Učenci se ob knjižničnem gradivu bogatijo, se ga učijo ceniti in uporabljati. Knjižnično informativna znanja se bodo izvajala z medpredmetnimi povezavami, sodelovanjem z zunanjimi ustanovami in ponujenimi programi izven šole. Zaradi trenutnega stanja COVID19, imamo izdelan PROTOKOL ZA KNJIŽNICO (klik)!

PEDAGOŠKO DELO

bo obsegalo:

- oblikovanje letne priprave za KIZ, 

- priprave in izvedba ur knjižnično informacijskih znanj (4 učne ure na oddelek),

- individualno bibliopedagoško delo ob izposoji (3,5 pedagoških ur dnevno),

- delo z oddelki in skupinami (npr. oddelki podaljšanega bivanja 1 uro tedensko, z učenci s

posebnimi potrebami),

- organizacija in priprava knjižnih razstav,

- organizacija in priprava srečanj učencev z ustvarjalci,

- pomoč pri raziskovalnih in seminarskih nalogah (iskanje gradiva, citiranje, obdelava, ...).

  SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE

- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih projektov, naravoslovnih in kulturnih dni,  proslav in prireditev,

- sodelovanje in povezovanje z učitelji pri rednem pouku, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, oddelkih OPB (skupinski obisk enkrat tedensko),

- sodelovanje pri udeležbi na natečajih in projektih, ki jih razpisujejo druge ustanove in društva,

- posveti o nakupu novosti,

- sodelovanje pri poteku branja za bralno značko in druga branja v okviru pouka,

- sodelovanje na pedagoških in drugih strokovnih konferencah ter pogovorih,

- sodelovanje na roditeljskih sestankih,

- sodelovanje pri pripravi in izdaji šolskega časopisa,

- organizacija izdaje literarnega glasila Prvi panj,

- sodelovanje pri promocijskih projektih šole,

- sodelovanje pri nabavi gradiva za tekmovanja iz znanja

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

- Oddelčne ure v okviru izvajanja KIZ v mladinskem in študijskem oddelku Knjižnice Ivana Potrča,

- obiski skupin ob aktualnih dogodkih v šoli, v Knjižnici Ivana Potrča, CID-a Ptuj,

- obiski aktualnih razstav in kulturnih prireditev,

- obveščanje o kulturnih prireditvah,

-motivacija učencev za sodelovanje na pravljičnih urah in drugih dejavnostih  v organizaciji mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Potrča v Ptuju in CID-a.

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan po urniku, ki je na vratih v knjižnico, v učilnicah in na oglasni deski v avli.

 

 

PON

 

9.15 do 10.45 in 11.30 do 13.00

 

 

TOR

 

 

10.00 do 10.45

 

SRE

 

 

9.00 do 10.45 in 11.30 do 13.00

 

ČET

 

 

9.00 do 10.45 in 11.30 do 13.00

 

PET

 

 

9.00 do 10.45 in 11.30 do 13.00

 

Knjižničarka: Valerija Lenart

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava

Dornava 136/a, 2252 Dornava

Telefon: +386 2 754 00 60,

Mobilni telefon: 031 741 330 

Ravnatelj:  Iztok Hrastar, profesor razrednega pouka

ENOTA VRTEC Dornava 136/b, 2252 Dornava.
Telefon: 02 754 00 60.
Mobilni telefon: 031 741 330
Pomočnica ravnatelja: mag. Tanja Horvat Baum

Free business joomla templates