Šola razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov učencem od 1. do 9. razreda. Učenci si na podlagi izpolnjene naročilnice lahko izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne, boste starši morali plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020). Določila iz pravilnika bodo veljala za novejše učbenike (stare do 3 leta).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13873

Tudi v šolskem letu 2022/2023 vso izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci 1., 2. in 3. razreda si poleg učbenikov izposodijo tudi delovne zvezke, ki jih bodo po odločitvi strokovnega aktiva 1. VIO  uporabljali v šolskem letu 2022/2023. Delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred nabavi šola, stroške pa pokrije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V skladu se vodijo učbeniki, ki jih uporabljamo več let, za učence 1., 2. in 3. razreda pa tudi delovni zvezki in druga gradiva. Ker je le-teh in poleg njih številnih drugih potrebščin  kar veliko, pa je ravno učbeniški sklad namenjen temu, da staršem vsaj nekoliko zmanjša stroške pri nabavi šolskih potrebščin. Denar za izgradnjo učbeniškega sklada zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Seveda pa pri izposoji šolskih učbenikov veljajo tudi določena pravila:

  • Učenci morajo skupaj s starši pred začetkom novega šolskega leta (v juniju) preko naročilnice sporočiti v knjižnico, katere učbenike si bodo izposodili v šoli.
  • Po prejemu šolskih učbenikov morajo vse neovite učbenike oviti v plastični ovitek ali folijo, nanj zalepijo nalepko, na katero napišejo svoje ime.
  • Po knjigah ničesar ne pišejo!!!
  • Če kdo namerno uniči učbenik (čečkanje, trganje …), ga mora nadomestiti z novim oz. mora poravnati odškodnino.
  • Učenci do konca junija vrnejo nepoškodovan učbenik v učbeniški sklad šole.

Seznam šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/23

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi imate dostop do seznamov potrebnih delovnih zvezkov, učbenikov in ostalih šolskih potrebščin, ki jih bodo potrebovali učenci v šolskem letu 2022/2023

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=7f&pmid=hqa2zxve9pm5
https://issuu.com/dzsdd/docs/dzs_solski_katalog_2022_web
https://bit.ly/OS_Dr_Franja_%C5%BDge%C4%8Da