Interesne dejavnosti v šol. letu 2023/2024

This image has an empty alt attribute; its file name is interesne3-1.jpg

TABELA INTERESNIH DEJAVNOSTI

Nekatere cilje bomo uresničevali z aktivnim vključevanjem učencev v interesne dejavnosti in druge dejavnosti šole. Interesne dejavnosti so izbrane na podlagi interesa učencev, staršev, učiteljev in drugih dejavnikov družbenega okolja, v katerem šola deluje. Ker pri vseh dejavnostih sami ne moremo prevzeti mentorstva, bomo k sodelovanju povabili zunanje sodelavce. Interesno dejavnost strokovno usmerja in vodi mentor, oblikujejo pa jo učenci v skladu s svojimi sposobnostmi in tako uresničujejo eno temeljnih značilnosti dela učencev v interesnih skupnostih in drugih dejavnostih – samostojno sprejemajo odgovornost za načrt, izvedbo in vrednotenje dela. Tako bomo skrbeli za njihovo osebnostno rast in za oblikovanje pozitivnih osebnostnih lastnosti.

Seznam ponujenih interesnih dejavnosti, ki se izvajajo

Obseg interesnih dejavnosti:

  • 28 ur tedensko/ 980 ur v šol. letu za vse interesne dejavnosti,

Število vseh ur ID vključuje tudi 3 ure ID, ki so opredeljene v obvezi posameznih učiteljev, 6 ur OPZ in MPZ ter 8 ur ID, ki so sistemizirane v projektu RaP.

 

Dejavnost Mentor
1.– 4. razred
Bralna značka Razredni učitelji
Folklora Mateja ČEH
OPZ Metka ZAGORŠEK
Plesne delavnice Doroteja DRAŠKOVIČ
O živalih skozi umetnost in ustvarjalnost Zlatka PRELOG
Likovni krožek Zlatka PRELOG
5.–9. razred
Folklora Mateja ČEH
MPZ Metka ZAGORŠEK
Mladi člani RK  
Varnost v prometu Kristina PLAVEC
Likovni krožek Zlatka PRELOG
Bralna značka Valerija LENART
Plesne aktivnosti Doroteja DRAŠKOVIČ
Pohodništvo Suzana KOKOL SKAZA
Vesela šola Nada MLINARIČ GREGOREC
Čebelarski krožek Bogdan ZELENKO
Geografsko zgodovinski krožek dr. Aleš MARĐETKO
Razvedrilna matematika Metka MAJCEN

 

Programi interesnih dejavnosti so zapisani v letni pripravi učiteljev ali mentorjev. Mentorji o izvajanju dejavnosti vodijo ustrezno  dokumentacijo, ki jo ob koncu šolskega leta oddajo ravnatelju.

 

Obseg interesnih dejavnosti:

–     28 ur tedensko/ 980 ur v šol. letu za vse interesne dejavnosti,

Število vseh ur ID vključuje tudi 3 ure ID, ki so opredeljene v obvezi posameznih učiteljev, 6 ur OPZ in MPZ ter 8 ur ID, ki so sistemizirane v projektu RaP.