KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU za šolsko leto 2021/2022

Naziv tekmovanja šolsko področno državno rezultati
Angleška BZ Epi reading badge 28. 2.-4. 3. 2022
Nemška BZ Epi lesepreise 7.-11. 3. 2022
Tekmovanje Kresnička (1.-7. r.) 14. 4. 2022
Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja (7.-9. r.) 8. 12. 2021 15. 1. 2022
Tekmovanje iz logike (1.-9. r.) 23. 9. 2020 16. 10. 2021 6. 11. 2021 ŠOLSKO
Računalniško tekmovanje Bober (2.-9. r.) 8.-19. 11. 2021 22. 1. 2022
Tekmovanje v razvedrilni matematiki (1.-9. r.) 1. 12. 2021 5. 2. 2022
Tekmovanje v znanju angleščine – 8.-9. razred 11. 11. 2021 16. 3. 2022
Tekmovanje v znanju nemščine – 8.-9. razred 18. 11. 2021 23. 3. 2022
Tekmovanje v znanju zgodovine (8.-9. r.) 7. 12. 2021 10. 3. 2022
Tekmovanje v znanju geografije (6.-9. r.) 16. 11. 2021 2. 4. 2022
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (4.-9. r.) 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (1.-3. r.) 29. 3. 2022
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja (8.-9. r.) 17. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (8.-9. r.) 20. 10. 2021 3. 12. 2021
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (1.-9. r; pod. in dr. 8.-9. r.) 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022
Tekmovanje iz znanja matematike za Vegova priznanja (5.-9. r.) 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2021
Vesela šola (4.-9. r.) 9. 3. 2022 13. 4. 2022
Tekmovanje iz znanja tehnologij (8.-9. r) 10. 11. 2021 5. 3. 2022
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (6.-9. r.) 15. 10. 2021 20. 11. 2021
Tekmovanje iz Prve pomoči (4.-9. r.) 22. 3. 2022 5. 4. 2022