Dokumenti:

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

POTRDILO O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI

POTRDILO O UKINITVI DIETE

Za učenca, ki potrebuje dietno prehrano, se šola prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega učenca posebej.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati razredniku in/ali vodji prehrane. V primeru izločitvenih diet pa prosimo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje.

Dolžnosti staršev:

   -starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v šolo (približno mesec pred vstopom) oz. med šolskim letom,

   -za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo,

   -pisno javljati spremembe v izvajanju diete razredniku ali vodji prehrane,

   -starši dosledno javljajo odsotnost učenca z dietno prehrano razredniku ali poslovni sekretarki.

 Ravnatelj: Iztok Hrastar, prof. RP