RAZRED: 1.-3.r 2020/2021

ČAS CILJI VSEBINE DEJAVNOSTI OBLIKE IN METODE PRIPOMOČKI OPOMBE
1. 9. 2021 – seznanijo se s šolskimi pravili SPOZNAVANJE ŠOLSKIH PRAVIL Razgovora razlage, praktičnih del, Ni stroškov.
Skupinsko in individualno delo.
7. 10. 2021

–  seznanijo se s pomenom igre in igranja

–  igranje »pozabljenih iger«

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN Dejavnosti na ravni šole. Razgovora razlage, praktičnih del, Ni stroškov.
Skupinsko in individualno delo.
7. 12. 2021

–  spoznajo pomen praznovanja

–  sodelujejo v načrtovanih delavnicah in izdelajo razne novoletne okraske

–  pokažejo svojo izvirnost in kreativnost

–  izražajo spoštljiv odnos do dela

–  sodelovanje z lokalno skupnostjo

DELAVNICE PRED ADVENTNIM ČASOM

–  OKRASKI (za

novoletno jelko) in OKRASITEV

OBČINSKE NOVOLETNE SMREKE (3.

razred)

 

–  1. in 2. razredi: Izdelava okraskov in adventnega venčka

Razgovora razlage, praktičnih del,

 

Skupinsko in individualno delo.

Ni stroškov.

Načrt tehniških dni v šolskem letu 2021/2022

 

Tehniški Dan

 

Vsebina

 

Cilji

Čas izvedbe

 

Razred

 

 

1.

 

 

Prvi šolski dan

–  seznanitev učencev z navodili za delo,

 

–  seznanitev učencev z aktivnostmi, ki so planirane v šolskem letu

 

 

1. september 2021

 

 

Vsi razredi

 

 

2.

 

Razigran uživaj dan

–  razvijanje komunikacije,

 

–  sodelujejo v načrtovanih delavnicah,

 

–  spoznajo pomen igre in prostega časa,

 

–  skozi igro spletajo prijateljstva,

 

–  izražajo spoštljiv odnos do dela.

 

8. oktober 2021

 

V tednu otroka

 

 

Vsi razredi

 

 

3.

 

 

Delavnice pred adventnim časom

–  sodelujejo v načrtovanih delavnicah,

 

–  pokažejo svojo izvirnost in kreativnost,

 

–  izražajo spoštljiv odnos do dela,

 

 

–  razvijajo medsebojne odnose.

 

25. november 2021

 

Vsi razredi

 

 

 

4.

 

 

Poligon za spretnostno vožnjo in kolesarski izpit

–  razvijajo spretnosti za vožnjo kolesa na poligonu oz. na neprometnih površinah,

 

–  pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,

 

–  se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,

 

–  se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v

cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu.

 

 

pomlad 2022

 

 

5. razred

 

 

4.

 

 

Ekskurzija

(Jama Pekel, rudnik Velenje in Rimska Nekropola)

–  spoznajo favno in floro izbranega področja,

 

–  seznanijo se s kulturno , etnično in zgodovinsko tematiko obiskanega kraja,

 

–  spoznajo jamske živali,

 

–  spoznajo delo in življenje rudarjev,

 

–  spoznajo rimsko mitologijo in si ogledajo bližnje zgodovinske objekte.

 

 

8. september 2021

 

 

6. razred

 

 

4.

 

 

Obisk Strojne šole, ŠC Ptuj

–  spoznajo programe srednje Strojne šole,

 

–  seznanijo se s poklici, za katere je potrebna poklicna in strokovna izobrazba,

 

–  sodelujejo v načrtovanih delavnicah.

 

 

pomlad 2022

 

 

7.  razred in

8.  razred

 

 

 

4.

 

 

Priprava na valeto

–  sodelujejo v načrtovanih delavnicah in izdelajo darila za valeto,

 

–  pokažejo svojo izvirnost in kreativnost,

 

–  izražajo spoštljiv odnos do dela,

 

–  razvijajo medsebojne odnose.

 

 

10. junij 2022

 

 

9. razred

Koordinatorica tehniških dni

Klavdija Majcen