VRSTA DEJAVNOSTI: ŠPORTNI D N E V I

RAZRED: 1.-3. 2020/2021

ČAS CILJI VSEBINE DEJAVNOSTI OBLIKE IN METODE PRIPOMO ČKI OPOMBE
24. 9. 2021

–  Skrb za zdravo telo.

–  Krepitev vzdržljivosti.

–  Spodbujamo vse tekmovalce

–  Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave.

POHOD BOROVCI, KROS

pohod do cilja kros

malica

odhod proti šoli

m. praktičnih del frontalna skupinska individualna Športna oprema ni stroškov
6. 10. 2021

–  Učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, se sprostijo in razvedrijo.

–  Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade.

POHOD: GOSPOSKI GAJ

pohod do cilja ogled predstavitve gobarstva,

igranje na igrišču, odhod proti šoli

m. praktičnih del frontalna skupinska individualna Športna oprema ni stroškov
December, januar, februar 2021-2022

–  Skrb za zdrav način življenja.

–  Spoznavanje iger, na snegu.

–  Seznanjajo se z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času.

IGRE NA SNEGU

1. – 2. razred

oblačenje igre na snegu sankanje m. praktičnih del frontalna skupinska individualna

Športna oprema,sani

, krožniki vreče slame

ni stroškov

– Usposabljajo se za samostojne športne

dejavnosti.

MAREC, APRIL 2022

Urijo tehniko plavanja (pravilno delajo z rokami in nogami).

Se potapljajo.

PLAVALNI TEČAJ

3. razred

Plavanje Igre v vodi Razgovora praktičnih del, Skupinsko, frontalno in individualno delo. Kopalke brisača

Predvideni stroški:

 

prevoz

najem bazena

APRIL 2022

Pridobitev podatkov za ŠVK,

Skrb za zdravo telo Krepitev vzdržljivosti spodbujamo vse tekmovalce

IZVAJANJE MERITEV ZA ŠVK – TEKI 60m, 600 m

segrevanje

-učenci odtečejo s svojo skupino

– športno vzpodbujanje in navijanje

m. praktičnih del frontalna skupinska individualna Športna oprema, primerna obutev

Predvideni stroški:

 

prevoz

23. 6. 2022

–  Skrb za zdrav način življenja.

–  Poznavanje pravil hoje v skupini.

–  Seznaniti se s primerno športno obutvijo in oblačili.

–  Sproščeno razvijati enakomerno in dinamično hojo.

IGRE V PARKU – SIMBIOZA

pohod do cilja predstavitev športnih iger

malica

odhod proti šoli

Športna oprema, primerna obutev ni stroškov