V šolskem letu 2023/24 smo dobili s strani MIZŠ odobrene 2,84 oddelka podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od prvega do vključno petega razreda.

PREHRANA

Učenci si pridobivajo higienske navade in spoznavajo njihov pomen (umivanje rok pred obrokom, čiščenje zob po obroku), se seznanijo z bontonom pri jedi ter spoznavajo različne jedi in pomen zdrave prehrane za človekov razvoj.

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Ta dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Učenci zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri ter doživijo sprostitev in oddih kot nujni element zdravega načina življenja.

SAMOSTOJNO UČENJE

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, učijo se nuditi učno pomoč ali jo poiskati, sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini, ocenjevati svoje delo, posredovati rezultate, razumeti napake in jih popraviti.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

To je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu in sprostitvi, v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učenci razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugem področju, se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela ter jih v obliki predstavitev in razstav prikažejo tudi drugim.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo lahko v podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.00 ure. OPB je organizirano na naslednji način:

  1. skupina, OPB 1: Nuša Kuharič Špešič
  2. skupina OPB 2: Suzana Kokol Skaza, 
  3. skupina OPB 3: Klavdija Majcen, Metka Zagoršek, Zlatka Prelog, Mitja Pintarič, Vanja Zebec 
  4. . skupina OPB 4: Emršič Monika