Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022

Med 23. in 29. majem 2022 je potekal Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022.  V projektu, ki se je odvijal v okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti je sodelovala tudi naša šola.

Teden umetnosti je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom  za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kulturo ter poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Pri pouku likovne umetnosti smo v Tednu umetnosti pri izbirnem predmetu LS2 ustvarjali z akademsko slikarko Tjašo T. Cusch, v 4. in 5. razredu pa smo ure namenili medpredmetnemu povezovanju.  Nastale likovne izdelke smo razstavili v avli šole.

Likovno snovanje 2 in ustvarjalna delavnica NAŠA EKO AKCIJA z akademsko slikarko Tjašo T. Cusch

Učenci so pod mentorstvom akademske slikarke razmišljali o vplivu modne industrije na okolje in kako lahko zmanjšamo ta vpliv.

V okviru delavnice smo oblikovali 3 delovne skupine.

1. skupina je izdelovala uporabni predmet: oblikovali so tepih in pasjo igračo.

2. skupina se je lotila poslikave majic z modernimi motivi.

3. skupina je oblikovala umetniški izdelek kot sporočilo: transparent, plakat.

Medpredmetna/sodelovalna ura LUM in TJA v 4. a razredu

Mentorica angleškega dela : Romana Gabrovec, prof. angl.

Mentorica likovnega dela učencev: Zlatka Prelog

V 4. razredu smo izvedli sočasno poučevanje angleščine in likovne umetnosti.

Cilji angleškega predmeta: ponoviti štetje; naučiti se poimenovati angleške izraze na temo recikliranja in ohranjanja okolja ter jih uporabiti pri likovnem izdelku, kot samostojno besedo ali v povedi.

Cilj likovne umetnosti: oblikovanje kolaža iz odpadnih materialov in razvijanje občutka za razporejanje oblik – ravnovesje v slikarskem prostoru.

Učenci so pri uri zelo uživali, bilo jim je zelo zanimivo, saj je bilo prepletanje angleščine in likovne umetnosti prisotno ves čas. Uspešno smo dosegli skupni cilj: osveščati širšo javnost, kako pomembna je skrb za naš planet.

Medpredmetna/sodelovalna ura: fraktalna risba in pestre – nepestre brave v 5. a razredu

Izdelava fraktalne risbe: mentorica Mojca Videtič mag. prof. inkluz. ped, prof. slov. in teol. štud.,

Likovno delo učencev: mentorica Zlatka Prelog

Metoda fraktalne analitične diagnostike, prognoziranja in korekcije človekovega stanja je oblika terapije z umetnostjo. Privlačna je predvsem zaradi svoje enostavnosti in dostopnosti ter izredne učinkovitosti. V nasprotju s klasičnimi psihološkimi testi je metoda fraktalne risbe preprosta in informacijsko bogata. Izključuje možnost zavestnih odgovorov, zato z njo pridobimo objektivno sliko človekovega notranjega stanja in informacije, ki omogočajo korekcijo.

Z učenci 5. a razreda smo ustvarjali fraktale in pri tem razmišljali o fraktalnosti v naravi, ki je neločljivo povezana z nami in našim počutjem. Pestrost barv, ki nastane pri tej metodi, smo povezali s pestrostjo rastlinskega in živalskega sveta. Učenci so aktivno razmišljali o vplivu na okolje kot prostor sobivanja ljudi in drugih rastlinskih in živalskih vrst. Ker smo uporabljali izključno suhe barvice, smo poudarili tudi pomen ekološke osveščenosti posameznika, ki kot tak prispeva k celotnemu ekosistemu. Učenci so nadvse uživali in nastali so čudoviti fraktali.